Důlní závěsná doprava

Výrobní program naší společnosti

Produkty a služby v oblasti důlní výroby a závěsné dopravy

Brzdné vozíky

jsou mechanicko-hydraulické samonosné brzdy sloužící jako bezpečnostní zařízení v důlních provozech na závěsné dráze. Svou funkcí zabezpečují soupravu a její části proti ujetí a ohrožení bezpečnosti provozu při překročení maximální dovolené přepravní rychlosti.

 Typy brzdných vozíků

 

Výroba důlních omezovačů rychlosti

Omezovače rychlosti

provádí trvalé sledování pojezdové rychlosti a jsou seřízeny tak, že jejich odstředivý mechanismus vydá povel k brzdění (pro hydraulické, pneumatické, elektronické systémy) při překročení maximální povolené dopravní rychlosti.

Jsou nedílnou součástí brzdných vozíků, závěsných lokomotiv a jiných trakčních prostředků pro důlní závěsné dráhy.

Jsou vyráběny v různých variantách dle požadavků odběratelů a vypínací otáčky lze seřizovat od 130 ot/min až do 1300 ot/min což odpovídá rychlostem 2,5 - 28 km/hod.