O NÁS


Společnost LMR s.r.o. byla založena v roce 1998 se zaměřením na vývoj, výrobu a servis důlních strojů pro závěsnou dopravu a individuální hydraulické výztuže. V současné době patříme ke stabilním dodavatelům jak v oblasti důlní techniky, tak i CNC strojního opracování. 

Veškeré činnosti jsou prováděny ve vlastním průmyslovém areálu ve Frýdku-Místku a díky kvalifikovanému personálu a modernímu strojnímu vybavení dokážeme pružně reagovat na stále rostoucí požadavky našich zákazníků. 

Námi realizována zařízení pracují mimo Českou a Slovenskou republiku také v hlubinných dolech v oblastech Ruské Sibiře, Ukrajiny, Kazachstánu, Číny, Vietnamu, Polska, Bosny a Hercegoviny, Mexika či Turecka.
 

 

 

Historie společnosti LMR s.r.o.

 

1998

Založení společnosti LMR s.r.o. dne 27. 3. 1998.
Zavedení výroby, oprav a speciálních zkoušek důlních strojů a zařízení, schválení a certifikace vlastních výrobků.

next

2002

Certifikace systému řízení dle ISO 9001

next

2003

Rozšíření aktivit v důlním průmyslu. Export výrobků do Španělska, Polska a hlavně Ruské federace.
Pořízení vlastního výrobního areálu ve Frýdku-Místku o rozloze 4000 m2.

next

2005

Nákup nového strojního vybavení, realizace mostového jeřábu ve výrobní hale a stavba nového zkušebního polygonu v rámci Dotačního programu „Technologické zabezpečení výroby“. Rozšíření strojírenské výroby v oblasti obrábění a svařování.

next

2010

V rámci vývoje nového hydraulického brzdného vozíku BT30 byla získána dotace z prostředků Evropské unie (Dotační program „Inovace“) na pořízení nových CNC obráběcích strojů a rekonstrukci výrobní haly. Společnost zaznamenala významné navýšení dodávek svých výrobků na zahraniční trhy (Vietnam, Čína, Mexiko apod.) a také nárůst objemu strojírenské výroby  mimo důlní průmysl.

next

2014

Realizace technologického zařízení pro výrobu, opravy a zkoušení důlních hydraulických stojek.

next

2017

V rámci vývoje nového hydraulického brzdného vozíku BT20 byla získána dotace z prostředků Evropské unie (Dotační program „Inovace a vývoj“). S její pomocí byla pořízena nová CNC horizontální vyvrtávačka, CNC soustruh, mostový jeřáb o nosnosti 5 tun a byla realizována přístavba nové svařovny o rozloze 50 m².

next

2019

Začala výstavba nové výrobní haly o rozloze 600 m².

next

2020

V rámci projetku "Modernizace prototypově-vývojového pracoviště a zkušebního zařízení" podporovaného z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo pořízeno CNC zařízení pro prototypové pracoviště a provedena stavební rekonstrukce tohoto pracoviště.

next

Současnost.