Projekt Potenciál

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Modernizace prototypově-vývojového pracoviště a zkušebního zařízení společnosti LMR s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023738

Hlavním cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity („VIK“) ve společnosti LMR s. r. o. Realizací projektu bude dovybavena stávající prototypová svařovna a zkušebna nezbytným dlouhodobým hmotným majetkem (CNC zařízením pro prototypová pracoviště). Zároveň budou realizovány nezbytné stavební práce (rekonstrukce) této VIK.

Oznámení veřejnosti o zpřístupnění rozšířené prototypově-vývojové kapacity v provozovně ve Frýdku-Místku

Společnost LMR s. r. o., IČ 25395068 oznamuje, že došlo k rozšíření výzkumně inovační kapacity v provozovně situované na ulici Svazarmovská 2287, 738 01, Frýdek-Místek. Realizací projektu s názvem Modernizace prototypově-vývojového pracoviště a zkušebního zařízení společnosti LMR s. r. o. řešeného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy Potenciál – VII., došlo k rekonstrukci a modernizaci stávající VIK a k dovybavení stávajícího prototypově-vývojového pracoviště díky pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, kterým je CNC obráběcí centrum.

Výzkumně vývojová kapacita sestává se ze dvou částí, resp. dvou oddělení, a to:

  • Oddělení A: prototypové zkušebny brzdných vozíků, hydraulických ventilů a měřících přístrojů.
  • Oddělení B: prototypové svařovny a zkušebny hydraulických individuálních výztuží a hydraulických válců.

V rámci tohoto prototypově-vývojového centra situovaného na p. č 3209/28, k. ú. Místek  probíhají výzkumně-vývojové aktivity společnosti. Konkrétně zde probíhá výzkum a vývoj nových a inovovaných výrobků.

Informace o podmínkách zpřístupnění infrastruktury:

Společnost LMR s. r. o. oznamuje, že prototypová svařovna a zkušebna je zpřístupněna veřejnosti, podnikům, výzkumným organizacím a dalším zájemcům za transparentních a nediskriminačních podmínek k realizaci výzkumně-vývojových a inovačních aktivit. Cena účtovaná za provoz nebo užívání infrastruktury bude odpovídat ceně tržní.

Zájemci, kteří budou chtít využít vybudovanou infrastrukturu, se musí předem telefonicky či přes e-mail dohodnout s vedoucím pracoviště, kterým je Ing. Jan Mohyla  (tel: +420 603 275 385, e-mail: jan.mohyla@lmr.cz) nebo se zástupem vedoucího pracoviště panem Ing. Jaroslav Rak (e-mail: jaroslav.rak@lmr.cz, tel.: +420 603 279 088).

Provozní doba laboratoře je každý pracovní den od 8:00 hodin do 16:00 hodin (nutná předchozí telefonická či e-mailová domluva).

Adresa laboratoře: Svazarmovská 2287, 738 01, Frýdek-Místek

 

Fotogalerie: